Duurzaam ontwerpen, bouwen en exploiteren

People, Planet en Profit staan centraal in onze manier van werken. Dit zijn de kernbegrippen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Pellikaan realiseert duurzame projecten.

Sustainability Award
De grote ervaring in Europa van Pellikaan met milieuvriendelijke maatregelen heeft tot internationale erkenning geleid. Zo heeft zij voor een project in Watford, Engeland de International Green Apple Award gewonnen. Ook haalde Pellikaan het contract binnen voor Villa Flora in Venlo. Dat zal het groenste kantoor van Nederland worden nadat het als tentoonstellingsruimte wordt gebruikt voor de prestigieuze Floriade 2012.

Duurzaam ontwerpen, bouwen en exploiteren
Pellikaan promoot bij alle projecten een zorgvuldige afweging van sociale, ecologische en economische belangen; zowel in het ontwerp, de realisatie en de exploitatie van het gebouw.

Directeur Johan Tousseyn: `Het sparen van natuurlijke bronnen zoals energie en water is één van de meest effectieve manieren om het milieu te beschermen in kostenbesparingen. Niet alle milieuvriendelijke maatregelen zijn duur. Zowel in het ontwerp als tijdens de bouw van een project kan veel winst worden behaald door duurzaam te werken. Winst voor het milieu en op financieel gebied.'

Ontwerpfase
Op het gebied van duurzaamheid wordt bij het ontwerp aandacht besteed aan zaken als
- ligging en vorm van het gebouw ten opzichte van de zon
- indeling en functionaliteiten
- materiaalkeuze (cradle-to-cradle)
- isolatie en ventilatie
- energiebesparende installatietechnieken
- mogelijk gebruik duurzame energie
- toekomstige ontwikkelingen

Bezuinigingen op de bouwkosten en lagere kosten tijdens de exploitatie worden bijvoorbeeld gerealiseerd door een efficiëntere indeling. Door multifunctionele inzetbaarheid van ruimtes zijn minder vierkante meters nodig.
 

Belangrijk is het voorkomen van onnodig gebruik van gas, water en elektriciteit met energiebesparende apparatuur. Op basis van onze kennis kunnen we terugverdientermijnen aangeven. Hierbij baseren wij ons op het principe van de Trias Energetica.

Duurzame technieken
Pellikaan heeft uiteenlopende duurzame technieken toegepast doordat we in vier landen de ontwikkelingen op de voet volgen. We werken bijvoorbeeld met diverse internationale evaluatiesystemen zoals DUBO lijsten en het van oorsprong Engelse BREEAM systeem.

Het overgrote deel van onze projecten heeft systemen voor hergebruik van warmte en water, energiezuinige verlichting, 107% rendement ketels, en het gebruik van zonne-energie.

Bijzonder interessante duurzame projecten worden technieken toegepast zoals
- aardwarmtepompen
- wamte-koude opslag
- boilersystemen die werken op biogas, houtsnippers en hout pallets.
- fijndraad warmtewisselaars (fiwihex)
- warmteterugwinning uit waterdamp
- adiabatische koeling
- ventilatie op basis van CO2-meting

Bouwfase
De belangrijkste zaken die invloed hebben op milieu en duurzaamheid tijdens de bouwperiode zijn inkoop, bescherming van het (lokale) milieu, het verbruik van water en energie en afval.

Inkoop
Door inkopen bij lokale bedrijven en door goed plannen van leveringen vermindert het aantal transportbewegingen. We gebruiken duurzame en eerlijke producten die geen risico vormen voor mens en milieu.

Milieubescherming
Ieder bouwproject kan tijdelijke of blijvende veranderingen in de natuurlijke leefomgeving van dieren, planten en bomen veroorzaken. Wij optimaliseren de bescherming van dit ecosysteem en zorgen voor een veilige omgeving tijdens de bouw en erna. Onder meer met CO2 vermijdende en -compenserende activiteiten.

Energie en water besparen
Op onze bouwplaatsen voerden we maatregelen in om het energieverbruik te verminderen. Voorbeelden zijn het toepassen van natuurlijke ventilatie, verbeterde logistiek, kortere bouwtijd en het plannen van de werken in een volgorde waar minder verwarming- en droogprocessen voor nodig zijn.

Afval
De afvalstroom wordt verminderd door betere inkoop. Nog voorkomend afval wordt gescheiden en waar mogelijk hergebruikt of gerecycled.

Exploitatiefase
Alle genomen maatregelen zullen tijdens de exploitatie blijvend resulteren in lagere energiekosten en een kleinere belasting van het milieu.

Algemene maatregelen
Duurzaamheid is toekomstgericht. Het thema is dan ook onderdeel van beleidsvorming en algemene processen.

Wij houden nieuwe ontwikkelingen bij en blijven voortdurend op de hoogte van wijzigende wetgeving. Uiteraard passen wij ook bij onze werkzaamheden buiten de bouwplaats onze milieubesparende maatregelen toe.