Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Een goede balans tussen mensen, milieu en bedrijf vormt de basis voor de toekomst. People, Planet en Profit zijn dan ook de speerpunten van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), ook in ons bedrijf.

People
Pellikaan investeert in mensen en hun omgeving: werknemers, klanten, onderaannemers en mensen die in de buurt van onze bouwprojecten wonen en werken.

Guatemala
Ook verder van huis investeert Pellikaan in mensen. Sinds 1994 steunen wij de inheemse Maya-bevolking in Guatemala. Samen met de stichting Flor Ayuda hielpen wij eerst met lesmateriaal, later met hulp voor bouwprojecten.
 

Planet
Pellikaan heeft uiteenlopende duurzame systemen toegepast doordat we in vier landen de ontwikkelingen op de voet volgen. Lees over duurzaam bouwen.

Directeur Johan Tousseyn: `Het sparen van natuurlijke bronnen zoals energie en water is één van de meest effectieve manieren om het milieu te beschermen in kostenbesparingen.'

Profit
Economische duurzaamheid betekent gezonde financiën op de lange termijn.
We werken daaraan
- voor de gemeenschap in de omgeving van onze projecten
- voor de exploitatie en gebruik van het gebouw
- voor onze onderaannemers en leveranciers
- voor Pellikaan

Lees meer