PPS

Publiek - Private Samenwerking, kortweg PPS, is een samenwerkingsverband waarin de publieke en de private sector gezamenlijk een project realiseren.

De publieke en private sector realiseren zo gezamenlijk een project, met behoud van hun eigen identiteit en verantwoordelijkheid, met een heldere taak en risico verdeling. PPS biedt zo de mogelijkheid om de overheid en de bedrijven te laten samenwerken dat ze elk datgene doen waarin ze de beste zijn, en zo ook drager zijn van het beroepseigen risico dat elk specifiek onderdeel met zich meebrengt. Centraal staat dan ook het idee van een win-win situatie voor alle partners van de Publiek - Private Samenwerking.

De onderdelen van een Publiek - Private Samenwerking zijn DBFM(O), waar de D staat voor Design, B voor Build, F voor Finance, M voor Maintenance en de O voor Operate. Uit al deze onderdelen maakt de overheid, naar eigen wensen en behoeften, een keuze voor het opstellen van het samenwerkingsverband met de verschillende partners.