Visie

Aan de volgende succesfactoren voor onze projecten en ons bedrijf besteden we bijzondere aandacht:

Complete bouwpartner
Bij alle aspecten van het bouwen kan Pellikaan u van dienst zijn via onze services op de gebieden Design, Build, Finance, Maintain, Operate en haalbaarheid. Wij bieden een compleet pakket. U profiteert van de unieke exploitatie- en bouwervaring van ons bedrijf. Zowel in traditionele bouwprojecten als in bouwteams en PPS projecten.

Internationaal werkgebied
Pellikaan hecht grote waarde aan geografische spreiding van het bedrijf. Onze internationale werkomgeving stimuleert financiele en personele continuïteit. Met vestigingen in Nederland, België Duitsland en Engeland leren onze teams bovendien van elkaars ervaringen en innovatieve ontwikkelingen.

Continuïteit
Voor Pellikaan als familiebedrijf zijn zowel de geschiedenis als de toekomst belangrijk. Om de toekomst van het bedrijf en nieuwe projecten te verbeteren, wordt de kennis ingezet die in het verleden is opgedaan. Mensen, milieu en financiële stabiliteit van het bedrijf en de projecten zijn hierbij onmisbaar. Pellikaan zorgt voor een gezonde toekomst voor mensen, milieu en bedrijf.

Duurzaamheid
Een goede balans tussen mensen, milieu en bedrijf vormt de basis voor de toekomst. Daarom is duurzaamheid een hoofdthema voor het bedrijf en voor al onze ontwikkelingen. Als winnaar van de International Green Apple Award en als gekozen aannemer voor het groenste kantoor in Nederland weet Pellikaan deze waarden ook in haar projecten te verwerken.