Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Een goede balans tussen mensen, milieu en bedrijf vormt de basis voor de toekomst. People, Planet en Profit zijn dan ook de speerpunten van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), ook in ons bedrijf.

People

Pellikaan investeert in mensen en hun omgeving: werknemers, klanten, onderaannemers en mensen die in de buurt van onze bouwprojecten wonen en werken.

Pellikaan stimuleert zowel persoonlijke en professionele ontwikkeling als ook teambuilding en tevredenheid bij onze werknemers. We zijn  een door Fundeon erkend leerbedrijf (Kenniscentrum Beroepsonderwijs bouw en infra). Een groot deel van onze werknemers werkt dan ook al tussen de 12½ en 40 jaar bij het bedrijf. We werken als team met klanten en onderaannemers met als doel voor iedereen een positief resultaat te bereiken. Op bouwplaatsen zijn we een”goede buur” die overlast en vervuiling minimaliseert, lokale betrokkenheid bij het project stimuleert en een opgeruimde en veilige bouwplaats voert.

Guatemala
Ook verder van huis investeert Pellikaan in mensen. Sinds 1994 steunen wij de inheemse Maya-bevolking in Guatemala. Samen met de stichting Flor Ayuda hielpen wij eerst met lesmateriaal, later met hulp voor bouwprojecten. Inmiddels zijn mede door onze hulp een watertoren, een basisschool en een ambachtsschool gebouwd en uitgebreid in Mixco, Ciudad Quetzal en Sacoj Chiquito. Aanvragen voor een bibliotheek en een tweede watervoorzieningproject zijn in behandeling.

Planet

Pellikaan heeft uiteenlopende duurzame systemen toegepast doordat we in vier landen de ontwikkelingen op de voet volgen. Commercieel Directeur Jack Hazen:
`Het sparen van natuurlijke bronnen zoals energie en water is volgens ons één van de meest effectieve manieren om het milieu te beschermen en resulteert direct in kostenbesparingen. Niet alle milieuvriendelijke maatregelen zijn duur. Zowel in het ontwerp als tijdens de bouw van een gebouw kan veel winst worden behaald door duurzaam te werken. Winst voor het milieu en op financieel gebied.'  Lees over duurzaam bouwen

Profit

Economische duurzaamheid betekent gezonde financiën op de lange termijn.
We werken daaraan
- voor de gemeenschap in de omgeving van onze projecten
- voor de exploitatie en gebruik van het gebouw
- voor onze onderaannemers en leveranciers
- voor Pellikaan

Lonende projecten

Financiële verbetering van de projectresultaten realiseren wij door effectief project management en supply chain management. We werken samen aan een goed functionerend gebouw dat de klant waar voor zijn geld biedt en dat een interessant, lonend project vormt voor alle leveranciers, onderaannemers en hun medewerkers.

Lange termijn
Rekening houden met de korte en met de lange termijn economie is ook bij het ontwerp van belang. Voor levensduur, onderhoud en exploitatieresultaten. Financieel voordeel wordt gemaximaliseerd door faciliteiten flexibel inzetbaar te maken en door ze op termijn eenvoudig aan te kunnen passen voor veranderende vraag van de gebruikers.

Lokale economie
Pellikaan zorgt voor de invulling van projectmanagement, projectcoördinatie en bouwplaatsmanagement. Bij ieder project gebruiken we zoveel mogelijk lokale onderaannemers en leveranciers om de werkgelegenheid en economie in de buurt van het project te stimuleren en om transport (en daarmee gepaarde kosten en vervuiling) te verminderen.