Nieuws

Energieneutrale Brede School voor Culemborg

Brede School Culemborg Oost zal huisvesting bieden aan twee basisscholen en een peuterspeelplaats. Het gebouw wordt energieneutraal: er zullen geen fossiele brandstoffen gebruikt worden. Daarvoor zijn maatregelen genomen in drie categorieën: energiezuinigheid, energieopwekking en opslag van warmte en koude.

Energiezuinig door o.a. LED verlichting, hoge isolatiewaarden, lage temperatuur verwarming. Energieopwekken gebeurt met 750 m2 PV zonnepanelen. Opslaan van warmte en koude gebeurt met warmtepompen en een WKO installatie. Zo kan zomerse warmte worden bewaard voor verwarming in de winter en winterse koude voor koeling in de zomer.

Zie ook Brede School Culemborg Oost wordt gebouwd in de Culemborgse Courant