Nieuws

Geselecteerd voor Brede School Culemborg Oost

Pellikaan is door Stichting Accommodatiebedrijf Culemborg gekozen voor de realisatie van de nieuwe Brede School Culemborg Oost. Vanaf begin 2016 biedt dit Design & Build project een nieuwe gezonde en milieuvriendelijke ruimte voor twee basisscholen en een peuterspeelzaal. Het project geniet de volle aandacht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken dat het huurconcept “Huren als een Eigenaar” ten voorbeeld aan de sector heeft gesteld. De private financieringsvorm maakt het ook voor de uiteindelijke klant, de gemeente Culemborg een bijzonder project.

Met DMV Architecten maakte Pellikaan een aantrekkelijk ontwerp met 16 groeps- 4, wissel- en 2 speellokalen en een peuterspeelzaal rondom een centrale ontmoetingsruimte. Deze multifunctionele ruimte is met meandermeubels flexibel in te richten, hij kan zelfs uitgebreid worden door beweegbare wanden naar de speellokalen.

Energieneutrale school
Het gebouw wordt energieneutraal; er zullen geen fossiele brandstoffen gebruikt worden. Daarvoor zijn maatregelen genomen in drie categorieën: energiezuinigheid, energieopwekking en opslag van warmte en koude.
Energiezuinig door o.a. LED verlichting, hoge isolatiewaarden, lage temperatuur verwarming. Energieopwekken gebeurt met 750 m2 PV zonnepanelen. Opslaan van warmte en koude gebeurt met warmtepompen en een WKO installatie. Zo kan zomerse warmte worden bewaard voor verwarming in de winter en winterse koude voor koeling in de zomer.