Nieuws

Geslaagd!

Voor hun afstuderen aan de HBO Bouwkunde waren Bert en Kenny de afgelopen maanden bij Pellikaan te vinden. Ze onderzochten welke gevelopbouw ideaal is bij nieuwbouw scholen en maakten er meteen een detailhandboek bij.

Dat betekende dat ze niet meewerkten aan een specifiek project. Na eerdere praktijkstages was dat wel iets heel anders voor deze afstudeerders. Ze hebben dan ook - naast kennis over gevelopbouwen - veel geleerd over het proces, hoe je een plan maakt en structuur en planning aanbrengt en daar dan weer een verslag van maakt.

Het was leuk weer een andere bedrijfscultuur te zien: “Bij Pellikaan is een vriendelijke en sociale sfeer, dat merk je bijvoorbeeld als we samen lunchen in plaats van achter de bureaus”.

Ook weten ze nu uit eigen ervaring dat het prettig is als je elkaar in een team aanvult met verschillende sterke punten. Zo is de een meer van de grote lijnen, terwijl de ander let op de details. Dat dat goed gewerkt heeft mag duidelijk zijn:

Bert en Kenny zijn geslaagd. Gefeliciteerd!