Nieuws

In Hilversum komt Villa Vrolik

De bouw is gestart van het nieuwe Integraal Kindcentrum (IKC) in Hilversum. Hier nemen de Lorentzschool, Peuteropvang Steintje en BSO Einstein volgend jaar hun intrek.

Nadat wethouder Eric van der Want de naam van de nieuwe locatie Villa Vrolik onthulde, werden tijdcapsules begraven die pas over 50 jaar geopend mogen worden.

Lees ook het artikel op hilversumsnieuws.nl