Nieuws

Innovatieve technieken leiden tot zeer hoge GPR score in IJmuiden

In IJmuiden is vorige week het project De Ring opgeleverd: een basisschool, een peuterspeelzaal en een sporthal met tribunes en horeca-accommodatie.

Gemeente Velsen wilde graag een hoge GPR score voor dit gebouw. Dat is gelukt. De score volgens de "Gemeentelijke Praktijk Richtlijn voor duurzaamheid" is maar liefst 9,04. Naast vaker voorkomende energiebesparende en energieopwekkende maatregelen zoals zonnecollectoren en hoge isolatiewaarden is gekozen voor twee innovatieve systemen: het BaOpt luchtbehandelingssysteem en WKO prefab betonpalen, de zogeheten comfortpalen.

BaOpt is een hightech regeling voor binnenklimaatinstallaties, gebaseerd op de nieuwste sturings- en sensortechniek. Hierdoor is het systeem bijzonder zuinig. Het stuurt afhankelijk van de bezetting in de ruimtes en houdt de luchtkwaliteit daar perfect. Het effect van dit systeem heeft Pellikaan eerst getest in de eigen sportcentra, waar bleek dat de installaties met BaOpt fors zuiniger zijn dan andere installaties.

De comfortpalen dienen zowel als fundering, als ook voor opslag van warmte en kou. In 255 van de 355 heipalen zitten leidingen die aan de cv-installatie zijn gekoppeld. Met de warmte of koelte uit de grond kun je vervolgens zeer efficiënt een constante binnentemperatuur realiseren.

Meer informatie?
Projectbeschrijving: Brede School De Ring, IJmuiden
Artikelen over de technieken: “WKO-prefab heipalen leveren elke dag geld op” uit de Prefab Beton uitgave (www.ab-fab.nl) en Comfortpalen: bron en fundering in één uit het Vakblad Warmtepompen