Nieuws

ISO-14001 certificaat behaald

Met trots kunnen wij melden dat Pellikaan Bouwbedrijf BV het ISO-14001 certificaat heeft behaald. Het certificaat geldt voor het bouwen van utiliteitsgebouwen, onderwijsgebouwen, appartementen en sportaccomodaties, zwembaden, leisure centra en hotels (exclusief ontwerp).

Dit milieumanagementsysteem is een onderdeel van ons bedrijfsvoeringsysteem, waarin ook kwaliteit en veiligheid geborgd zijn, en richt zich op het beheersen en verbeteren van onze prestaties op milieugebied. Via het milieumanagementsysteem wordt structureel aandacht besteed aan het milieu waarbij twee belangrijke uitgangspunten centraal staan:

• Voldoen aan wet- en regelgeving en het beheersing van milieurisico's.
• Streven naar een permanente verbetering van de milieuprestaties binnen Pellikaan.

Pellikaan heeft aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en milieumanagement is daar een onderdeel van.

Op 5 en 6 juli 2011 hebben wij de certificerende audit door TÜV met goed resultaat doorstaan.

Gerelateerde artikelen