Nieuws

Kindcentrum Meerssen opgeleverd!

Vorige week is het project Kindcentrum in Meerssen opgeleverd.

In Meerssen werken basisscholen, bibliotheek, kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal samen om de kinderen op te laten groeien tot krachtige wereldburgers. Binnenkort kan dat in het nieuwe Kindcentrum. 

Bij dit project is het bestaande schoolgebouw verbouwd en verbonden aan het nieuwbouwgedeelte. 7 pleinen zijn in het gebouw als een kralensnoer aan elkaar geregen. Daaraan grenzen individuele ruimten. Zo zijn alle organisaties letterlijk aan elkaar verbonden, en kan iedereen gemakkelijk ruimten zoals speelplein, kookplein en aula gebruiken. Iedereen heeft ook zijn eigen ingang en buitenruimte: overzichtelijk voor de kinderen, en nuttig om bijvoorbeeld de bibliotheek open te laten gaan wanneer de scholen dat niet zijn.