Nieuws

Kortere bouwtijd door lean plannen

In Middelburg paste Pellikaan voor het eerst de pull planning methode toe volgens de lean filosofie. Het was meteen een succes: de bouwtijd van de sporthal was twee maanden korter dan bij vergelijkbare projecten.

Er werd hiervoor nog meer dan gebruikelijk samengewerkt en overlegd. Daarvoor is veel openheid onder de bouwpartners nodig. Voor de planning van deze sporthal heeft een meeting plaatsgevonden waar 95% van de bouwpartners gezamenlijk een planning gemaakt hebben voor alle werkzaamheden. Een bespreking met bijna 30 partijen! De bouwpartners maakten samen een planning voor alle werkzaamheden, van heiwerkzaamheden tot tegelzetten. Iedereen was er, de klant, architect en constructeur, maar ook de metselaar, vloerenleverancier en de schilder. De werkzaamheden zijn gepland per dag en per ruimte.

Tijdens dit proces zoemde onze vergaderruimte van bedrijvigheid. Er was overleg in kleine groepjes, tekeningen werden nog eens bestudeerd en mensen plakten hun post-it met werkzaamheden op de desbetreffende dagen. De hele planning met de werkzaamheden werd daarna door alle bedrijven aan elkaar gepresenteerd. Dat gebeurt om begrip en respect voor elkaars werkzaamheden en inbreng te creëren, maar ook om eventuele knelpunten te vinden. Die werden dan ook gevonden, maar na vier keer presenteren van alle werkzaamheden en tussentijds aanpassen van de planning was iedereen tevreden en waren de werkzaamheden binnen de vooraf gestelde tijdsperiode gepland.De geplande bouwtijd werd daarmee ongeveer twee maanden korter dan bij vergelijkbare projecten.

De complete planning met de post-its is vervolgens op de bouwplaats opgehangen, zodat iedereen deze steeds in de gaten kon houden. Door eenvoudig de post-its een kleur te geven kon de voortgang eenvoudig bijgehouden worden. Iedere dag werd daarom met de voorlieden van de onderaannemers een korte bespreking gehouden, om verloop in de planning te voorkomen. Daarbij werden eventuele knelpunten direct opgepakt, besproken en opgelost. Er is tussentijds een aangepaste planning gemaakt, weer met alle partijen samen. Ondanks 27 onwerkbare dagen is de sporthal precies volgens deze strakke planning gereed!

Volgend op dit succes wil Pellikaan het lean plannen in beginsel vooral toepassen op de bouw van vergelijkbare sportcentra. Door dit bij soortgelijke werken in te zetten is de leercurve het steilst en vindt er dus optimale verbetering van bouwtijd en kwaliteit plaats. Voor fase twee van dit project in Middelburg staat de volgende planningsbijeenkomst dan ook al in de agenda’s. Het is de bedoeling het geleerde meteen in de praktijk te brengen en de planning voor deze fase nòg beter op elkaar af te stemmen.