Nieuws

Oplevering IKC Villa Vrolik Hilversum

Gisteren werd in het bijzijn van de opdrachtgevers en overige betrokken partijen het mooie project IKC Villa Vrolik te Hilversum overgedragen aan de bestuursleden van Lorentzschool en Bink Kinderopvang. Het gebouw werd keurig volgens schema gebouwd. 

Lorentzschool en Bink Kinderopvang bundelen samen de krachten om een nieuw IKC Villa Vrolik (Integraal Kind Centrum) te vormen. Vanuit het nieuwe gebouw gaan ze samen zorgen voor onderwijs en opvang voor kinderen van 2 tot 13 jaar. Naast deze basisschool, peuterspeelzaal en BSO kunnen aanvullende activiteiten deel uit gaan maken van het aanbod. Denk aan logopedie, Speel-o-theek, dreumesgroep of kinderfysio.

Het gebouw heeft een peuterspeelzaal, 12 leslokalen, een atelier, een speellokaal en per bouw een leerplein. De centrale ruimte wordt samen met de speelzaal en de tribunetrap gebruikt voor vieringen. Buiten schooltijd gebruikt de BSO de speelzaal, de leerpleinen, het atelier en de uitgebreide keuken.

De komende periode zullen ook de tuinen verder ingericht worden. Voor het IKC zijn tuinen van wezenlijk belang. Er komen dan ook centraal gelegen tuinen waar de kinderen gebruik van kunnen maken.