Nieuws

Overeenkomst voor bouw sporthal Vaals getekend

Op 3 november jl. is in Vaals een belangrijke stap gezet op de weg naar realisatie van een nieuwe sporthal. Bij de ondertekening van de overeenkomst waren aanwezig wethouder Paul de Graauw (Mensen en Voorzieningen) en burgemeester Reg van Loo van de gemeente Vaals, directeur Ed Heijnen en Mark Vonken van Heton Vaals BV en onze heren Roy Pellikaan en Jack Hazen (respectievelijk algemeen en commercieel directeur).
Start van de bouw is naar verwachting in het voorjaar van 2015. De oplevering van de nieuwe sportaccommodatie is voorzien voor de tweede helft van 2015.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het persbericht (klik hier).

Op de foto v.l.n.r.:
De heer Heijnen, wethouder De Graauw, de heer R. Pellikaan, burgemeester Van Loo