Nieuws

Seminar samenwerking in theorie en praktijk

Maatschappelijke huisvesting slimmer, beter, goedkoper organiseren via PPS
Hoe werkt dat? Over samenwerking in theorie en praktijk, de kansen en noodzakelijke mindset.

We zullen de wereld van ‘Aannemers zijn boeven, want zij komen steeds met meerwerk’ en ‘Opdrachtgevers zijn niet te vertrouwen, want zij komen steeds met wijzigingen’ achter ons moeten laten om bouwprojecten te professionaliseren. Zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers komen er achter dat investeren in echte samenwerking vele voordelen kent: het leidt tot betere producten, lagere kosten en meer winst.

Samenwerking kent veel voordelen en het zou daarom zonde zijn wanneer die voordelen weer (deels) teniet worden gedaan doordat partijen met een traditionele pet in deze innovatieve contractvorm ‘gaan zitten’. Samenwerken lijkt vanzelfsprekend, maar blijkt niet vanzelf te ontstaan… Hoe doe je dat dan? Wat gaat daar aan vooraf en hoe moet dat tijdens het project?

Rondom die vragen organiseert BouwregieNetwerk 21 april een praktijkseminar in samenwerking met Twynstra Gudde, Gemeente De Friese Meren, Facilicom, Pellikaan, Bureau Bos en De Brede School Joure. Als praktijkcase staat deze middag de Brede School Joure Zuid centraal. Meer lezen en inschrijven