Nieuws

'Virtueel Bouwen; gewoon doen'

Virtueel Bouwen
Met steun van Bouwend Nederland, Balance & Result en de BIM-specialist Hans Hendriks (www.debimspecialist.nl) zijn tien bouwbedrijven (waaronder Pellikaan Bouwbedrijf BV) gestart met het invoeren van Virtueel Bouwen in hun bedrijfsvoering. Hierbij wordt gebruik gemaakt van BIM, het Bouwwerk Informatie Model, een virtuele voorstelling van het bouwwerk in de computer. Het integreert alle informatie over het bouwwerk, de planning en de kosten, en maakt het proces voor alle betrokken partijen in de keten inzichtelijk. De deelnemende bedrijven bevinden zich met Virtueel Bouwen in verschillende ontwikkelstadia, van beginnend tot gevorderd. Het management van ieder bedrijf heeft ambities en doelen geformuleerd, en de zogeheten BIMteams werken vervolgens een plan met tijdspad uit om dit te realiseren. De meeste bedrijven hebben de implementatie gekoppeld aan een of meerdere concrete bouwprojecten.

Slaagfactor
De cruciale slaagfactor bij de invoering van BIM is volgens de heer Straatman de vraag of een bedrijf in staat is dwars door de keten heen tot productie te komen, waarbij de betrokken partijen in een veel eerder stadium bij elkaar gaan zitten en samenwerken. “Dat vraagt om vertrouwen en respect tussen de verschillende partijen. De deelnemers aan de pilot zien deze uitdaging, en pakken die moderniseringsslag gezamenlijk op.”

Bron: http://www.bouwformatie.nl/headlines/visie/respect_en_vertrouwen_nodig_voor_goed_bim-project

Gerelateerde artikelen

18-03-2011