Partners

Om onze organisatie en haar standaarden continu te verbeteren is Pellikaan aangesloten bij de volgende organisaties:

Certificaties
* ISO - www.iso.org - Kwaliteitsmanagement ISO 9001 & Milieumanagement ISO 14001
* PEFC - www.pefcnederland.nl - Programme for the Endorsment of Forest Certification
* VCA - www.vca.nl - Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers
* SCC - www.scc-sekretariat.de - Sicherheits Certifikat Contraktoren
* CHAS - www.chas.gov.uk - Contractor's Health & Safety Assessment Scheme

Lidmaatschappen
* Bouwend Nederland - www.bouwendnederland.nl - Vereniging van Bouw- en Infrabedrijven
* RMB - www.dubo.rmb.nl - Regionaal Convenant Duurzaam Bouwen
* Fundeon - www.fundeon.nl - erkend leerbedrijf Kenniscentrum Beroepsonderwijs bouw en infra
* SBIB - www.sbib.nl - Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid
* IAKS - www.iaks.info - International Association for Sports and Leisure Facilities - Erelid
* IHRSA - www.ihrsa.org - International Health Racquet & Sportsclub Association
* Europe Active - www.europeactive.eu - voorheen European Health and Fitness Association
* EWA - www.european-waterpark.org - European Waterpark Association
* ISB - www.isbvzw.be - Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid - Master Partner
* Considerate Constructors Scheme - www.ccscheme.org.uk
* UK Active - www.ukactive.com - voorheen Fitness Industry Association
* CITB Construction Skills – www.citb.co.uk - Construction Industry Training Board
* DGNB - www.dgnb.de - Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
* AKNW - www.aknw.de - Architektenkammer Nordrhein-Westfalen
* DGfdB - www.baederportal.com - Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V.
* BÖB - www.baederportal.com - Bundesfachverband Öffentliche Bäder e.V.
* BVMB - www.bvmb.de - Bundesvereinigung Mittelständischer Bauunternehmen e.V.