Build

Voorspelbaarheid is de sleutel tot het succes van elk project

Pellikaan is een uitstekende partner voor uw project:

Eén partij

Pellikaan zorgt voor het projectmanagement, en werkt in kleine teams nauw samen met lokale onderaannemers.
U heeft één prijs, één contactpersoon en één garantie: die van Pellikaan.

Afspraak is afspraak
Als aannemer en exploitant zijn we ons bewust van het belang van voorspelbaarheid: op tijd, volgens specificatie en binnen budget openen. Ons contract met u, is onze belofte aan u. We vinden het belangrijk ons aan gemaakte afspraken te houden.

Hetzelfde doel

Uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde doel: een goed functionerend gebouw dat de klant waar voor zijn geld biedt; en tevens een interessant, lonend project is voor alle leveranciers, onderaannemers en hun medewerkers.